Mae’n Bryd Cysylltu â Chymuned Caffael Cymru

Mae digwyddiad hybrid Procurex Cymru 2022 yn gyfle heb ei ail i gysylltu eich cynnyrch a’ch gwasanaethau’n uniongyrchol â gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol ar draws cymuned caffael a chadwyn gyflenwi Cymru.

Mae Procurex Cymru 2022, sy’n cael ei gynnal ar y safle ac ar-lein, yn cynnig amrywiaeth o becynnau noddi ac arddangos arloesol sy’n addas ar gyfer yr holl gyllidebau, amgylchiadau a gofynion.

Archebwch eich cyfarfod ar-lein pwrpasol heddiw gydag un o’n cynghorwyr datblygu busnes i drafod manteision niferus cymryd rhan.

Mae ein Gwarant Archebu gyda Hyder yn rhoi tawelwch meddwl i chi fel y gallwch gynllunio a pharatoi ar gyfer prif ddigwyddiad caffael cyhoeddus a chadwyn gyflenwi Cymru. Cliciwch yma i ddysgu mwy.

Y Cyfle

Pam Noddi?

Mae pecynnau nawdd Procurex Cymru wedi cael eu dylunio i gefnogi unrhyw gyflenwr sy’n awyddus i roi mwy o sylw i’w brand y tu hwnt i’w stondin arddangos, gan helpu i sicrhau’r effaith orau bosibl cyn y digwyddiad i bawb sydd wedi cofrestru ymlaen llaw ac i bawb sy’n bresennol ar y diwrnod, yn ogystal â chael sylw ar ôl y digwyddiad drwy ein hymgyrchoedd marchnata/cyfryngau cymdeithasol penodol.

Mae pecynnau nawdd ar gael i sefydliadau o bob maint, a bydd yn gyfle unigryw i chi osod eich busnes ar wahân a sefyll allan yn Procurex Cymru 2022.

Pam Arddangos?

Mae pecynnau Arddangos Procurex Cymru wedi cael eu dylunio i gefnogi cyflenwyr newydd neu ddarpar gyflenwyr sy’n awyddus i ymgysylltu â chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, sefydliadau partner a sefydliadau cadwyn gyflenwi allweddol ar draws y farchnad gaffael.

Bydd arddangos yn Procurex Cymru 2022 yn galluogi eich sefydliad i wneud y canlynol:

  • Meithrin perthnasau newydd a gwerthfawr
  • Creu cysylltiadau gwerthu newydd
  • Cwrdd ag amrywiaeth eang o brynwyr a chontractwyr allweddol ar un diwrnod
  • Datblygu dealltwriaeth o’r farchnad
  • Arddangos cynnyrch ac atebion yn fyw i gynulleidfa sydd â diddordeb

Mae gennym amrywiaeth eang o becynnau arddangos ar gael i fudiadau o bob maint.

Trefnwch eich apwyntiad gwerthu i drafod Procurex Cymru 2022