Parth Datblygu Sgiliau

Trosolwg

Bydd Procurex Cymru 2022 eto’n cynnwys nifer o Barthau Datblygu Sgiliau.

Bydd y mannau cyflwyno anffurfiol hyn yn arddangos arferion caffael gorau ac yn caniatáu i gynrychiolwyr ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth am y diwydiant.

Gall cynrychiolwyr alw heibio i glywed sut y gellir rhoi gwerth cymdeithasol ar waith mewn caffael cyhoeddus, yn ogystal â phynciau eraill gan gynnwys cynaliadwyedd, effeithiau amgylcheddol, sut y gall technoleg ac arloesi gefnogi caffael cyhoeddus a llawer mwy.

Bydd ein Parthau Datblygu Sgiliau yn cynnal cyfres o sesiynau ar naill ai sgiliau caffael sy’n canolbwyntio ar brynwyr neu gyflenwyr.

Rhagor o fanylion agenda ar gael yn fuan.

Cefnogir yn Swyddogol gan: