Arddangosfa Cynnyrch

Trosolwg

I brynwyr yn y sector cyhoeddus, bydd Arddangosfa Cynnyrch Procurex Cymru yn cynnig cyfle gwerthfawr i ymgysylltu a datblygu partneriaethau newydd a chyfredol gyda chyfoeth o gyflenwyr blaenllaw, sy’n mynd ati i ddarparu amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau arloesol sy’n gallu cefnogi gofynion caffael nawr ac yn y dyfodol.

I gyflenwyr y sector preifat, mae’r arddangosfa cynnyrch ar y llaw arall yn llwyfan unigryw i gysylltu â phenderfynwyr allweddol o bob rhan o gymuned caffael cyhoeddus Cymru. Dyma’ch cyfle chi i osod eich cynnyrch a’ch gwasanaethau o flaen y staff a’r sefydliadau hynny sy’n gyfrifol am wariant blynyddol o dros £6 biliwn.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn arddangos neu noddi Procurex Cymru neu Wobrau GO Cymru, cysylltwch â ni ar 0845 270 7066 neu anfonwch e-bost at [email protected].