Pecynnau Noddi ac Arddangos

Mae Procurex Cymru 2022 yn cynnig pecynnau noddi ac arddangos sydd wedi cael eu dylunio’n benodol i gynnig cyfleoedd i fusnesau o bob maint sy’n awyddus i gael effaith yn y farchnad caffael cyhoeddus. Mae ein holl becynnau yn cynnwys elfennau byw ac ar-lein y digwyddiad hybrid hwn fel mater o drefn.

Pecynnau Noddi - cliciwch isod i gael gwybod mwy

 • Nifer cyfyngedig
 • Yn cynnwys slot siarad
 • Stondin premiwm mawr mewn safle amlwg yn fyw yn y lleoliad
 • Brandio a stondin arddangos ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Dim ond ar gael i 1 sefydliad
 • Yn cynnwys slot siarad
 • Stondin mewn man canolog yn fyw yn y lleoliad
 • Brandio a stondin arddangos ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Yn cynnwys slot siarad
 • Stondin mewn man canolog yn fyw yn y lleoliad 
 • Brandio a stondin arddangos ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Cyfyngedig i 1 sefydliad yn unig
 • Logo’r cwmni wedi’i gynnwys yn nyluniad laniard y digwyddiad
 • Stondin arddangos yn fyw yn y lleoliad
 • Brandio a stondin arddangos ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Cyfyngedig i 1 sefydliad yn unig
 • Brandio corfforaethol yn yr Ardal Gofrestru yn fyw yn y lleoliad
 • Stondin arddangos yn fyw yn y lleoliad
 • Brandio a stondin arddangos ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Brandio corfforaethol ar gynllunydd digwyddiadau’r diwrnod
 • Stondin arddangos yn fyw yn y lleoliad
 • Brandio a stondin arddangos ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Cyfyngedig i 1 sefydliad yn unig
 • Brandio corfforaethol yn y Brif Arena
 • Stondin arddangos yn fyw yn y lleoliad
 • Brandio a stondin arddangos ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Cyfyngedig i 1 sefydliad yn unig
 • Logo’r cwmni wedi’i gynnwys yn nyluniad bagiau’r cynadleddwyr
 • Stondin arddangos yn fyw yn y lleoliad
 • Brandio a stondin arddangos ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Brandio corfforaethol ar un o’r Parthau Hyfforddi Datblygu Sgiliau
 • Stondin arddangos yn fyw yn y lleoliad
 • Brandio a stondin arddangos ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

Pecynnau Arddangos

 • Stondin 5m x 3m yn fyw yn y lleoliad
 • Stondin rhithiol ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Stondin 4m x 2m yn fyw yn y lleoliad
 • Stondin rhithiol ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Stondin 3m x 2m yn fyw yn y lleoliad
 • Stondin rhithiol ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH

 • Stondin 2m x 2m yn fyw yn y lleoliad
 • Stondin rhithiol ar y platfform ar-lein

RHAGOR O WYBODAETH