Parthau Rhwydweithio a Chydweithio

Bydd Procurex Cymru 2021 yn cynnal nifer o barthau rhwydweithio a chydweithio, sydd wedi’u dylunio i alluogi prynwyr a chyflenwyr i gysylltu ac ymgysylltu drwy gydol y dydd.  Mae pob ardal yn rhoi cyfle i chi gwrdd â rhai o’n prif sefydliadau partner yn y digwyddiad a dysgu mwy am yr hyn y gallan nhw ei gynnig i brynwyr neu gyflenwyr sy’n gweithio ar draws marchnad caffael cyhoeddus Cymru.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy.