Arena’r Prif Siaradwyr

Trosolwg

Mae Arena Prif Siaradwyr Procurex Cymru yn un o’r prif fannau yn y digwyddiad, sy’n rhoi cyfle prin i’r holl ymwelwyr glywed gan staff blaenllaw o sefydliadau fel Llywodraeth Cymru, y byd academaidd a’r rhwydwaith diwydiant ehangach.

Bydd siaradwyr proffil uchel yn cyflwyno amrywiaeth o bynciau amserol a hanfodol sy’n diffinio dyfodol caffael cyhoeddus, yn ogystal â chyflawni yn erbyn mentrau ac amcanion cyfredol y farchnad.

Bydd detholiad o sesiynau Arena’r Prif Siaradwyr yn Procurex Cymru 2021 yn cael eu ffrydio’n fyw ar-lein fel rhan o’n pecyn o ddigwyddiadau hybrid, sy’n golygu y gallwch wylio o gysur eich cartref neu’ch amgylchedd swyddfa.

Dewch yn ôl i gael diweddariadau i’r agenda.