Procurex Wales 2022 – digwyddiad hybrid

Cysylltu wyneb yn wyneb yn y lleoliad, ar-lein neu’r ddau

Yn 2022 bydd Procurex Cymru yn cynnal digwyddiad hybrid am y tro cyntaf erioed, a fydd yn rhoi’r opsiwn i gynadleddwyr fynd i’r lleoliad neu i wylio elfennau o’r digwyddiad o gyfforddusrwydd eu swyddfa neu eu cartref.  Bydd digwyddiad hybrid Procurex Cymru 2022 yn ffrydio elfennau o’r digwyddiad byw ffisegol drwy ein llwyfan rhyngweithiol ar-lein, gan gynnig un profiad cydweithredol ar-lein ac yn fyw.

Edrychwch ar nodweddion a manteision y digwyddiad hybrid Procurex Cymru isod i weld pa becyn sy’n addas i’ch gofynion

 Pecyn Arena’r Prif Siaradwyr Arddangosfa Cynnyrch Rhwydweithio gyda’r Arddangoswyr Parthau Datblygu Sgiliau Parthau Rhwydweithio a Chydweithio Rhwydweithio Cynrychiolwyr Cynnwys ar ôl y Digwyddiad
Hybrid
Online x x x

Cysylltwch â’r tîm nawr ar 0845 270 7066 neu ewch i gael cyfarfod un-i-un gydag un o’n Cynghorwyr Busnes yn y Sector Cyhoeddus gan ddefnyddio’r ddolen isod


Trefnwch eich apwyntiad i drafod yr arddangosfa a’r cyfleoedd noddi sydd ar gael