Gwelwch chi flwyddyn nesaf yn Procurex Cymru 2024

Mae Procurex Cymru yn cysylltu prynwyr a chyflenwyr o bob rhan o sector caffael cyhoeddus Cymru – sy’n werth dros £8.3bn bob blwyddyn.

Mae’n ddigwyddiad unigryw sy’n galluogi pob rhanddeiliad i ddysgu am y datblygiadau diweddaraf sy’n siapio dyfodol y maes hwn – sy’n cynnwys cyfleoedd helaeth i ddatblygu sgiliau, rhwydweithio, cydweithio ac arddangos cynnyrch i brynwyr yn y sector cyhoeddus a sefydliadau yn y sector preifat fel ei gilydd.

Siaradwyr

Partneriaid y Digwyddiad

Previous Next

Geirda