Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Cefnogir yn Swyddogol gan

3 TACHWEDD 2021

ARENA MOTORPOINT, CAERDYDD

Prif Ddigwyddiad Caffael Sector Cyhoeddus Cymru

Mae Procurex Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn ôl ar gyfer 2021. Bydd prif ddigwyddiad caffael cyhoeddus Cymru yn cael ei gynnal mewn fformat hybrid arloesol, yn fyw yn y lleoliad ac wedi’i ffrydio ar-lein.

Gan gysylltu prynwyr a chyflenwyr ar draws y gadwyn gyflenwi caffael, bydd Procurex Cymru yn darparu cyfoeth o gyfleoedd datblygu sgiliau, rhwydweithio, cydweithio ac arddangos cynnyrch i sefydliadau sy’n gweithio’n frwd gyda’r sector cyhoeddus, neu sy’n chwilio am ffyrdd o weithio ar draws marchnad gaffael Cymru a thu hwnt. Gyda’n Gwarant Archebu gyda Hyder, gallwch nawr baratoi i ymuno â chymuned caffael cyhoeddus Cymru yn Procurex Cymru 2021.

Prif Nodweddion y Digwyddiad

Diddordeb mewn cymryd rhan yn Procurex Cymru 2021?