Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Cefnogir yn Swyddogol gan

26 EBRILL 2022

ARENA MOTORPOINT, CAERDYDD

Prif Ddigwyddiad Caffael Sector Cyhoeddus Cymru

Gan gysylltu prynwyr a chyflenwyr ar draws y gadwyn gyflenwi caffael, bydd Procurex Cymru yn darparu cyfoeth o gyfleoedd datblygu sgiliau, rhwydweithio, cydweithio ac arddangos cynnyrch i sefydliadau sy’n gweithio’n frwd gyda’r sector cyhoeddus, neu sy’n chwilio am ffyrdd o weithio ar draws marchnad gaffael Cymru a thu hwnt.

 

Diddordeb mewn cymryd rhan yn Procurex Cymru 2022?