Gwobrau GO Cymru

Trosolwg

Cynhelir Gwobrau Rhagoriaeth ym maes Caffael Cyhoeddus GO ar noson Procurex Cymru, yng Ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd.

Gyda chefnogaeth swyddogol Llywodraeth Cymru, bwriad prif wobrau caffael cyhoeddus Cymru yw cydnabod a dathlu llwyddiannau timau caffael a chadwyn gyflenwi o bob rhan o Gymru; y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

Mae Gwobrau GO yn chwarae rhan hollbwysig o ran codi proffil caffael a gwella arferion gorau a gosod meincnodau ar gyfer y proffesiwn yn y dyfodol.

Gyda sawl categori i ddewis ohonynt, mae Gwobrau GO Cymru yn rhad ac am ddim i sefydliadau’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ymgeisio ynddynt, ac rydym yn annog eich sefydliad i gyflwyno cais a rhannu eich llwyddiant ym maes caffael gyda’n panel o arbenigwyr caffael a’r sector ehangach.

Bydd ceisiadau ar gyfer Gwobrau GO Cymru yn agor yn fuan. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.goawards.co.uk/wales.