Parth Cefnogi Busnes Cymru

Trosolwg

Ewch i Barth Cefnogi Busnes Cymru lle bydd gennym dîm pwrpasol o gynghorwyr wrth law i roi gwybodaeth, arweiniad a chymorth i chi, gan gynnwys cyngor ar gofrestru ar GwerthwchiGymru a’i ddefnyddio.

Os ydych chi’n meddwl dechrau busnes, eisoes wedi cymryd y camau cyntaf neu’n dymuno datblygu’ch busnes presennol, gallwn ni eich helpu chi.

Rhagor o fanylion ar gael yn fuan.

Mae’r cyfranogwyr yn cynnwys: