Archebu gyda Hyder

 

Mae’r Warant Archebu gyda Hyder yn rhoi tawelwch meddwl i chi ac yn eich galluogi i gynllunio a pharatoi ar gyfer eich cyfranogiad yn nigwyddiad caffael cyhoeddus a chadwyn gyflenwi flaenllaw Cymru. 

Os nad yw rheoliadau’r llywodraeth yn caniatáu cynnal y digwyddiad ar y dyddiad fel y bwriadwyd, a bod y digwyddiad yn cael ei aildrefnu, bydd eich archeb yn cael ei symud i’r dyddiad newydd, neu gellir rhoi credyd* ar eich cyfrif i’w ddefnyddio mewn digwyddiad BiP arall yn ystod 2022. Os yw’r dyddiad newydd yn fwy na chwe mis o’r dyddiad gwreiddiol ac nad yw’n addas i chi, bydd gennych hawl i ofyn am ad-daliad llawn.

Mae’r warant hon yn berthnasol i bob archeb newydd a dderbynnir rhwng 14 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.

Rydyn ni wedi ymrwymo 100% i sicrhau eich bod chi’n teimlo’n gyfforddus ynghylch archebu lle a chymryd rhan yn Procurex Cymru 2022. Os hoffech chi gael rhagor o fanylion am ein ‘Gwarant Archebu gyda Hyder’, cysylltwch â ni’n uniongyrchol [email protected]

* mae’n rhaid talu am bob digwyddiad ar ôl i’r anfoneb ddod i law yn unol â’r telerau safonol. Os bydd y digwyddiad yn cael ei aildrefnu, byddwch yn dal i fod yn gyfrifol am dalu a bydd nodyn credyd yn cael ei roi ar ôl derbyn y taliad.