Mae modd cofrestru nawr ar gyfer Procurex Cymru 2022

Bydd Procurex Cymru 2022 yn cael ei gynnal fel digwyddiad hybrid – yn fyw yn y lleoliad, gyda rhai elfennau’n cael eu ffrydio ar-lein. Dewiswch y pecyn o’ch dewis isod a chofrestrwch heddiw.

Tocyn Hybrid y Sector Cyhoeddus

Mae'n rhad ac am ddim. Mae’n cynnwys mynediad llawn i’r digwyddiad byw, pecyn arlwyo, mynediad i’r platfform rhithwir ar y diwrnod ac am 30 diwrnod yn dilyn hynny

Tocyn Hybrid y Sector Preifat

£95 i fynychu. Mae’n cynnwys mynediad llawn i’r digwyddiad byw, pecyn arlwyo, mynediad i’r platfform rhithwir ar y diwrnod ac am 30 diwrnod yn dilyn hynny